O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” powstało w 2000r. mieści się w Nowym Sączu, natomiast zasięg jego działania może obejmować cały kraj.  Stowarzyszenie zrzesza rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe  i spokrewnione, rodzinne domy dziecka oraz organizatorów, realizatorów i sympatyków rodzicielstwa zastępczego.

 Głównymi  celami Stowarzyszenia  są :  tworzenie i propagowanie prorodzinnych form  opieki zastępczej jako alternatywy wobec opieki instytucjonalnej,  pomoc matkom w trudnej sytuacji życiowej,  oczekującym narodzenia dziecka, udzielanie wsparcia istniejącym rodzinom zastępczym poprzez realizowanie różnych projektów służących integracji, rekreacji i edukacji.

 

Subscribe to Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Betlejem RSS