O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” powstało w 2000r. mieści się w Nowym Sączu, natomiast zasięg jego działania może obejmować cały kraj.  Stowarzyszenie zrzesza rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe  i spokrewnione, rodzinne domy dziecka oraz organizatorów, realizatorów i sympatyków rodzicielstwa zastępczego.   Głównymi  […]

więcej

Rodzina zastępcza

Rodzina zastępcza jest przejściową formą opieki nad dzieckiem pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Sprawując osobistą opiekę nad dzieckiem , kieruje się jego dobrem. W Polsce funkcjonują 4 formy opieki zastępczej: Rodzina zastępcza spokrewniona Rodzina zastępcza niezawodowa Rodzina zastępcza zawodowa […]

więcej

Galeria

więcej

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” powstało w 2000r. mieści się w Nowym Sączu, natomiast zasięg jego działania może obejmować cały kraj.  Stowarzyszenie zrzesza rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe  i spokrewnione, rodzinne domy dziecka oraz organizatorów, realizatorów i sympatyków rodzicielstwa zastępczego.   Głównymi  […]

Rodzina zastępcza

Rodzina zastępcza jest przejściową formą opieki nad dzieckiem pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Sprawując osobistą opiekę nad dzieckiem , kieruje się jego dobrem. W Polsce funkcjonują 4 formy opieki zastępczej: Rodzina zastępcza spokrewniona Rodzina zastępcza niezawodowa Rodzina zastępcza zawodowa […]

Kontakt

SIEDZIBA STOWARZYSZENIA  ul. Zyndrama 17, 33-300 Nowy Sącz TELEFON: 18-262-20-75 TELEFON PREZESA ZARZĄDU PANA  PAWŁA DZIEDZICA: +48 506 148 221 NR KRS:  0000110630 DATA REJESTRACJI  W KRS:  06.05.2002r REGON: 492013955 NIP: 734-278-57-00

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” powstało w 2000r. mieści się w Nowym Sączu, natomiast zasięg jego działania może obejmować cały kraj.  Stowarzyszenie zrzesza rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe  i spokrewnione, rodzinne domy dziecka oraz organizatorów, realizatorów i sympatyków rodzicielstwa zastępczego.

  Głównymi  celami Stowarzyszenia  są :  tworzenie i propagowanie prorodzinnych form  opieki zastępczej jako alternatywy wobec opieki instytucjonalnej,  pomoc matkom w trudnej sytuacji życiowej,  oczekującym narodzenia dziecka, udzielanie wsparcia istniejącym rodzinom zastępczym poprzez realizowanie różnych projektów służących integracji, rekreacji i edukacji.

  W ciągu kilkunastu lat działania Stowarzyszenie organizowało  pomoc dla rodzin zastępczych  oraz matek w kryzysie w różnych formach takich jak:  prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, szkoleń związanych z wypaleniem zawodowym rodziców zastępczych oraz reintegracją dziecka z rodziną naturalną. Celem „Szkoły dla rodziców i wychowawców oraz „Dialogu małżeńskiego” było  podniesienie umiejętności wychowawczych.  Stowarzyszenie tworzy lub pomaga realizować konferencje i seminaria związane z opieką i wychowaniem. Elementem  szerzenia rodzicielstwa zastępczego i pozyskiwania środków do realizacji projektów była między  innymi organizacja Balu Charytatywnego pod  honorowym patronatem prezydenta miasta Nowego Sącza. 

Dzięki działalności Stowarzyszenia  i  pozyskanym środkom,  rodziny zastępcze i Rodzinne Domy Dziecka skorzystały w 2011r. z częściowego pokrycia kosztów pielgrzymki do Włoch a w 2012r. dofinansowano  rodzinom tygodniowy pobyt nad morzem.

 Dzięki naszej działalności opiekunowie i dzieci z rodzin zastępczych oraz  matki oczekujące na urodzenie dziecka mogą uzyskać dodatkową pomoc i wsparcie. Jednym z najważniejszych realizowanych przez Stowarzyszenie dzieł jest Dom Obrony Życia.

Stowarzyszenie realizuje różne projekty mające na celu wzmacnianie istniejących zastępczych środowisk  rodzinnych oraz pozyskiwanie nowych.

 Dzięki naszej działalności opiekunowie i dzieci z rodzin zastępczych oraz  matki oczekujące na urodzenie dziecka mogą uzyskać dodatkową pomoc i wsparcie. Jednym z najważniejszych realizowanych przez Stowarzyszenie dzieł jest Dom Obrony Życia.

Najważniejsze inicjatywy w czasie działania stowarzyszenia:

– „AKADEMIA WSPIERANIA RODZINY” – poradnictwo rodzinne

– Projekt „DOM OBRONY ŻYCIA -Projekt realizowany z powodzeniem co roku z grantów Miasta Nowy Sącz od 2009 do 2019 roku. W 2018 roku Zrealizowano dodatkowo pomoc dla kobiety w ciąży a po urodzinach matki z dzieckiem z sukcesem w ramach porozumienia z gminą Dobra k. Limanowej.

-„DIALOG MAŁŻEŃSKI”- warsztaty dla małżeństw

– „SZKOŁA DLA RODZICÓW- KONFERENCJA „RODZICIELSTWO MOIM POWOŁANIEM” – Celem była popularyzacja rodzicielstwa zastępczego na terenie województwa małopolskiego

– PROJEKT „PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU „- pomoc rodzinom zastępczym w kryzysie i przed

– „BAL CHARYTATYWNY” –organizowany 5 lat z rzędu w nowosądeckim Ratuszu Bal miał na celu propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz zebranie funduszy na cele statutowe stowarzyszenia.

– „PROMOCJA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO W CZASIE ZLOTU ZABYTKOWYCH SAMOCHODÓW – kiermasz prac, loteria, licytacje, promocja

– PROJEKT SYSTEMOWY „TWOJA AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES!” – Oferta była adresowana do młodzieży aktywnej w swoim środowisku lokalnym i rówieśniczym, chcącej nabyć umiejętn. liderskie

– PROJEKT – PROGRAM REWITALIZACJI SPOŁECZNEJ pn. „INTEGRUJ – MY – SIĘ! SĄDECKI START W NOWE

MOŻLIWOŚCI” – aktywna integracja społeczna

– PROJEKT „KOREPETYCJE DLA RÓWNYCH SZANS” – FIO – udzielano korepetycji by wyrównać szanse podopiecznym w rodzinach zastępczych

– AKADEMIA ODPOWIEDZIALNEGO RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie
„Integracja – Wsparcie – Edukacja – dla rodzin biologicznych i zastępczych”