O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” powstało w 2000r. mieści się w Nowym Sączu, natomiast zasięg jego działania może obejmować cały kraj. Stowarzyszenie zrzesza rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe i spokrewnione, rodzinne domy dziecka oraz organizatorów, realizatorów i sympatyków rodzicielstwa zastępczego.

CZYTAJ WIĘCEJ

Rodzina zastępcza

Rodzina zastępcza jest przejściową formą opieki nad dzieckiem pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Sprawując osobistą opiekę nad dzieckiem , kieruje się jego dobrem.

CZYTAJ WIĘCEJ

Zdjęcia z rożnych wydarzeń

ZOBACZ WIĘCEJ

O nas

   Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” powstało

Rodzina zastępcza

      Rodzina zastępcza jest przejściową formą

Kontakt

SIEDZIBA STOWARZYSZENIA  ul. Zyndrama 17, 33-300