Program Rewitalizacji Społecznej „Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwości”

logo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Realizator: Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego BETLEJEM w Nowym Sączu w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.


 

„Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwości” – podsumowanie projektu

 

Prezydent Ryszard Nowak wręczył certyfikaty uczestnikom Programu Rewitalizacji Społecznej „Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwości”. 25 listopada odbyła się konferencja podsumowująca roczną realizację projektu.

 

Projekt został wyróżniony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i był realizowany w Nowym Sączu od grudnia 2013 roku. Swoim wsparciem objął blisko 150 mieszkańców Nowego Sącza, w tym mieszkańców Osiedla Stare Miasto. Program został podzielony na dwie części – pierwszą realizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu oraz drugą realizowaną przez Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu. W części Stowarzyszenia utworzono Młodzieżową Akademię Przedsiębiorczości, która wspierała młodych mieszkańców Miasta.

 

Konferencja podsumowująca była doskonałą okazją do przedstawienia działań zrealizowanych podczas trwania Programu. Zebrani goście zapoznali się z pracą Stowarzyszenia poprzez projekcję filmu nagranego w trakcie realizacji warsztatów dziennikarskich. Głównymi bohaterami materiału filmowego była młodzież uczestnicząca w Młodzieżowej Akademii Przedsiębiorczości. Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła natomiast Anna Migacz Kierownik Programu Rewitalizacji Społecznej w części Lidera.

 

Gośćmi uroczystości byli m.in. Marta Mordarska Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecznych, Józef Markiewicz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, Leszek Langer Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych, Paweł Dziedzic Prezes Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu, Przemysław Gawłowski Radny Miasta Nowego Sącza oraz Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto i inni przedstawiciele jednostek organizacyjnych Miasta, policji oraz straży miejskiej.

 

Zarówno młodzież jak i inni uczestnicy Programu podziękowali władzom miasta, a w szczególności Prezydentowi Ryszardowi Nowakowi za przygotowanie projektu, wzorową realizację oraz za wspieranie Sądeczan, w tym przede wszystkim młodych osób wkraczających dopiero w dorosłość.

 

Zwieńczeniem konferencji była część artystyczna przygotowana przez młodzież. Scenka sytuacyjna przedstawiająca Uczestników Programu 10 lat później, jako przedsiębiorców odnoszących sukcesy nie tylko w Polce ale i poza jej granicami, miała być potwierdzeniem jak mocny wpływ projekt wywarł na przyszłe zawodowe kroki młodych Sądeczan.

 

Program Rewitalizacji Społecznej współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Czas na młodość! Młodzi przewodnicy na Forum Młodych Liderów

 

Z inicjatywy Marty Mordarskiej Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Społecznych oraz Radnej Województwa Małopolskiego sądecka młodzież odbywająca staż w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej „Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwości” wzięła udział w IX Forum Młodych Liderów w Nowym Sączu.

Pierwszego dnia Forum młodzi stażyści uczestniczyli w uroczystym otwarciu IX Forum Młodych Liderów oraz w panelu dyskusyjnym pt. „Europa – nierozwiązane problemy, nowe wyzwania. Poszukiwanie lidera zmian”. Podczas ceremonii otwarcia młodych uczestników Forum z całej Europy, w imieniu mieszkańców Nowego Sącza oraz organizatorów, powitała Bożena Jawor – Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza. Wśród zaproszonych gości, którzy skierowali kilka słów do młodzieży byli ponad to: Jacek Krupa – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Anna Moskwa - Prezes Europejskiego Domu Spotkań - Fundacja Nowy Staw oraz Tomasz Bratek - Zastępca Dyrektora Generalnego Fundacji  Rozwoju Systemu Edukacji.

Największe jednak wyzwanie czekało na stażystów Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu drugiego dnia Forum. Zadaniem młodych ludzi było bowiem wnikliwe zapoznanie się z historią nowosądeckich kamienic na stronie internetowej www.kamienicezhistoria.pl wraz z przewodnikiem w języku angielskim oraz odnalezienie się w roli przewodników dla młodzieży innych narodowości biorącej udział w Forum. Młodzi ludzie musieli wykazać się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego, opanowaniem, wysoką kulturą osobistą oraz umiejętnością radzenia sobie w nowych sytuacjach. Inicjatywa została przyjęta przez Uczestników Forum z wielkim entuzjazmem, zyskując uznanie i zaproszenie na kolejny rok.

Program Rewitalizacji Społecznej „Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwości” powstał w działającej od 2008 roku Akademii Projektów uruchomionej przez Martę Mordarską Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Społecznych. Projekt realizowany jest przez Miasto Nowy Sącz – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w partnerstwie Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu.

 


PIKNIK RODZIN ZASTĘPCZYCH

Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu zrzeszające rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe oraz spokrewnione, rodzinne domy dziecka, a także organizatorów, realizatorów i sympatyków rodzicielstwa zastępczego, ceniąc sobie tradycję zorganizowało już kolejny Piknik Rodzin Zastępczych. Piknik miał miejsce przy Rodzinnym Domu Dziecka nr 2.

Spotkanie miało na celu odpoczynek zarówno Opiekunów Rodzin Zastępczych jak i Podopiecznych od trudów dnia codziennego. W trakcie imprezy była  okazja do rozmów o trudnościach i sukcesach wychowawczych, z  jakimi  borykają się rodzice, wymiany doświadczeń, czy też spostrzeżeń związanych z rodzicielstwem zastępczym. Ponad to integracja dzieci i opiekunów oraz czas na rozrywkę i zabawę, którą starali się zapewnić Stażyści Stowarzyszenia w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej pn. „Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwości”.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.


Uczestnicy Programu Rewitalizacji Społecznej pn. „Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwości” – Młodzieżowa Akademia Przedsiębiorczości, brali udział w wizycie studyjnej w przedsiębiorstwie Oprawa Obrazów & Sklep Dla Plastyków Da Vinci. Pomysł organizacji spotkania mógł zostać zrealizowany dzięki inicjatywie Marty Mordarskiej - Pełnomocnik Prezydenta ds. Społecznych i Radnej Województwa Małopolskiego, Inicjatorki Projektu.

Uczestnicy spotkania mięli możliwość poznać Panią Marię Kopiec – przedsiębiorcę oraz współwłaściciela salonu oprawy obrazów, która z przyjemnością przeprowadziła wykład nt. przedsiębiorczości i prowadzenia biznesu. Zostały poruszone takie tematy jak pomysł na realizację własnych pragnień, etap powstawania przedsiębiorstwa oraz pełna realizacja wyznaczonych celów poprzez zdobywanie wiedzy i jej poszerzanie na szkoleniach, kursach, bądź poprzez indywidualne samokształcenie. Zaproszony gość podzielił się z Uczestnikami wiedzą nt. prowadzenia działalności, marketingu, podejmowania ryzyka oraz odnajdywania własnej drogi. Po części wykładowej Uczestnicy zadawali przedsiębiorcy liczne pytania – zarówno o współczesnej działalności jak i o planowanych przyszłych pomysłach. Młodzież była również ciekawa początków funkcjonowania firmy.

Po pierwszej części spotkania Uczestnicy Programy przeszli do przedsiębiorstwa, gdzie w praktyce mogli zobaczyć jak funkcjonuje firma. Drugi współwłaściciel Pan Łukasz Kopiec zaprezentował asortyment oraz liczne rozwiązania dla wyzwań jakie stawia klient, czy też możliwości jakie daje małe przedsiębiorstwo. Podczas drugiej części spotkania Uczestnikom zrodziły się nowe pytania, na które właściciele z chęcią odpowiadali.

Biuro Projektu Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu serdecznie dziękuje właścicielom za możliwość udziału w tym przedsięwzięciu i wartościowo spędzony czas.

========

Wizyta studyjna współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszy Społecznego.


Dzień 11 sierpnia br. był kolejnym dniem, w którym Uczestnicy Programu Rewitalizacji Społecznej pn. „Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwości” – Młodzieżowa Akademia Przedsiębiorczości, nabyli nową wiedzę nt. przedsiębiorczości oraz prowadzenia zdrowego stylu życia. Młodzież miała niepowtarzalną okazję uczestnictwa w szkoleniu w młodej i prężnie rozwijającej sie nowosądeckiej firmie – restauracji Q-sushi, gdzie przyszli przedsiębiorcy mogli zapoznać się z historią firmy, wadami oraz zaletami prowadzenia własnego biznesu, ofertą produktową oraz łączeniu pasji z pracą. Wizyta studyjna była łączona z ostatnimi już warsztatami zdrowego stylu życia.

 

Niewątpliwie bardzo interesującą częścią wizyty studyjnej była szansa poznania zalet wprowadzenia sushi do jadłospisu jako jednego z zalecanych i zdrowych produktów, poznania rodzajów produktów stosowanych przy przygotowaniu potrawy, czy rodzajów sushi. Podczas przeprowadzanych warsztatów Zdrowego Stylu Życia właściciel firmy był proszony o komentarze do przeprowadzanych zajęć nt. piramidy żywienia oraz motywacji do zdrowego stylu życia.

Ponadto Uczestnicy dowiedzieli się jak zacząć własny biznes, jak cenne są kontakty ze stałymi klientami oraz dbanie o ich potrzeby, jak ważne jest dążenie do wyznaczonego celu oraz podnoszenie swoich kwalifikacji i wiedzy w obszarze, którym firma zajmuje się na codzień.

====

Wizyta studyjna oraz warsztaty Zdrowego Stylu Życia były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


W lipcu Realizator Programu Rewitalizacji Społecznej pn. „Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwości” – Młodzieżowa Akademia Przedsiębiorczości w części Partnera, ogłosiło konkurs na staż w Stowarzyszeniu Rodzicielstwa Zastępczego ”Betlejem” w Nowym Sączu. Przed Uczestnikami stało ogromne wyzwanie przygotowania formularza aplikacyjnego, wymagającego pomysłowości oraz kreatywności. Wśród wszystkich złożonych aplikacji Członkowie Komisji Rekrutującej musieli dokonać trudnego wyboru 6 osób, które mogłyby dostać się na staż i rozwijać swoje umiejętności. W dniu 30.07 br. podjęto tę trudną decyzję. Szczęśliwców poinformowano o tym osobiście na spotkaniu z Martą Mordarską – Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Społecznych, Inicjatorką projektu oraz Członkami Komisji Rekrutującej na Staż. Kandydatom na staż pogratulowano oryginalnych pomysłów oraz życzono sukcesów podczas trzymiesięcznej pracy.

Jednocześnie pragniemy podziękować wszystkim Uczestnikom, którzy złożyli Wniosek aplikacyjny na staż. Doceniamy Wasz czas i zaangażowanie oraz gratulujemy wspaniałych pomysłów, jednak niestety ilość miejsc była ograniczona.

======

Działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego

 


Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej „Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwości– Młodzieżowa Akademia Przedsiębiorczości zorganizowało dziesięciodniowy wyjazd szkoleniowo-edukacyjny dla Uczestników nad polskie morze w dniach 11 - 20 lipca br. do miejscowości Władysławowo – dzielnica Jastrzębia Góra.

W pierwszym dniu wyjazdu Młodzież miała niepowtarzalną okazję uczestniczyć w turniejach i bitwach organizowanych w ramach Dni Grunwaldu w gminie Grunwald, gdzie miłośnicy historii odgrywali liczne sceny oraz prezentowali średniowieczne stroje. Podczas pobytu na polach Grunwaldu Młodzieży został udzielony wykład nt. średniowiecza Grunwaldu i związanej z nim historii. Wykład był prowadzony zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Następnego dnia Uczestnicy dotarli do miejsca docelowego nad morze. W czasie trwania całego wyjazdu przeprowadzone zostały warsztaty z języka angielskiego biznesowego (30 godz.). Na zajęciach Młodzież uzyskała wiedzę nt. pisania cv i listu motywacyjnego po angielsku, kultury biznesowej w języku angielskim (językiem formalny a nieformalny), rozmowy o pracę, psychologii reklamy, zakładania własnej firmy i pisania biznesplanu oraz wykonywała zadania rozwijające kreatywność tj. tworzenie własnej reklamy znanych marek czy opracowywanie gazetki z wyjazdu tj. strony tytułowej z głównym artykułem, sprawozdań z wycieczek, z zajęć sportowych i wyjść na plażę, strona z krzyżówką i rozrywką – wszystko w języku obcym.

Oprócz zajęć edukacyjnych Organizator zapewnił zwiedzanie pobliskich miejscowości turystycznych tj. Władysławowo, Półwysep Helski czy też Trójmiasto. Ponad to na Uczestników wyjazdu czekały liczne atrakcje: rejs statkiem po morzu, plażowanie i kąpiele morskie, zwiedzanie fokarium oraz korzystanie z bazy rekreacyjnej Ośrodka noclegowego.


W związku z planowanym wyjazdem edukacyjno-szkoleniowym dla Uczestników Programu Rewitalizacji Społecznej pn. „Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwości” – Młodzieżowa Akademia Przedsiębiorczości Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego BETLEJEM w Nowym Sączu dnia 8 lipca br. zorganizowało spotkanie organizacyjne dla Uczestników wyjazdu oraz Rodziców.

 

Gośćmi były Marta Mordarska – Pełnomocnik Prezydenta ds. Społecznych, Radna Województwa Małopolskiego, inicjatorka projektu oraz Lucyna Witecka – Przedstawicielka Biura Podróży realizującego wyjazd.

Podczas spotkania przedstawiono podstawowe informacje o wyjeździe, miejscu pobytu oraz zaplanowanych warsztatach z języka angielskiego biznesowego. Omówiono również istotne kwestie takie jak program wyjazdu czy regulamin uczestnictwa w wyjeździe. Ponadto Rodzicom udzielono informacji na temat wychowawców sprawujących opiekę nad Młodzieżą.

 

Serdecznie dziękujemy Rodzicom za poświęcony czas oraz zaangażowanie.
===
Spotkanie oraz wyjazd są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


EDUKACJA - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - INTEGRACJA

Spotkanie młodzieży i rodziców w Starym Sączu

 

Uczestnicy Programu Rewitalizacji Społecznej pn. „Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwości” – Młodzieżowa Akademia Przedsiębiorczości oraz ich rodziny uczestniczyli w spotkaniu edukacyjno-integracyjnym, które odbyło się w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu. Był to pierwszy wyjazd organizowany zarówno dla Uczestników jak i ich rodziców oraz rodzeństwa. Pomysł organizacji wspólnego, rodzinnego wyjazdu mógł zostać zrealizowany dzięki inicjatywie Marty Mordarskiej Pełnomocnik Prezydenta ds. Społecznych i Radnej Województwa Małopolskiego.

 

Uczestnicy spotkania mięli możliwość poznać ks. dr Marcina Kokoszkę – Dyrektora Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania oraz przedsiębiorcę, który z przyjemnością przeprowadził warsztaty nt. „Przedsiębiorczość, współpraca oraz etyka w biznesie” oraz poprowadził całe spotkanie. Podczas warsztatów wystąpili Pan Bogdan Jamiński oraz Pan Stanisław Sukiennik – wieloletni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na Sądecczyźnie. Zaproszeni goście podzielili się z Uczestnikami wiedzą nt. prowadzenia działalności, etyki, odnajdywania własnej drogi oraz możliwości, jakie daje współczesne życie. Po wykładzie odbyła się mała dyskusja nt. współczesnego rynku pracy, trudności stawianych młodym ludziom i przedsiębiorcom oraz osobom dojrzałym. Poruszony został również temat bezrobocia. Uczestnicy wymienili się swoimi spostrzeżeniami oraz obserwacjami. Następnie Uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy. Zadaniem każdej z nich było utworzenie własnej firmy (z zaznaczeniem działalności, nazwą, logo, informacją skąd grupa uzyska dofinansowanie itp.), zrobienie analizy SWOT, a następnie przedstawienie swoich pomysłów innym. Każda z grup wykazała się ogromną kreatywnością i utworzyła bardzo ciekawe projekty.

Po pierwszej części dnia wymagającej skupienia i wiedzy, Uczestnicy wyjazdu mogli się zrelaksować podczas kosztowania grillowych dań oraz słuchania występu młodzieżowej grupy z gminy Łukowica - New Voices.

 

Biuro Projektu Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu serdecznie dziękuje członkom rodziny Uczestników Programu za udział w tym przedsięwzięciu i wartościowo spędzony czas.

 

Spotkanie edukacyjno-integracyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszy Społecznego.


W piątek 20 czerwca 2014 r. odbyło się kolejne z serii zaplanowanych spotkań z przedsiębiorcami w ramach Młodzieżowej Akademii Przedsiębiorczości - Programu Rewitalizacji Społecznej pn. „Integruj-My-Się ! – Sądecki start w nowe możliwości” oraz projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces !”. Młodzież biorąca udział w projektach gościła Zygmunta Berdychowskiego – Radnego Województwa Małopolskiego, działacza opozycji antykomunistycznej, byłego posła oraz działacza społecznego. Jest On również pomysłodawcą i organizatorem Forum Ekonomicznego w Krynicy a także pierwszym Sądeczaninem który zdobył najwyższy szczyt świata – Mont Everest.

W spotkaniu wzięła również udział Marta Mordarska – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Nowego Sącza ds. Społecznych. Radna Województwa Małopolskiego przywitała zgromadzoną młodzież i zapoznała ich z życiorysem przedsiębiorcy. Zygmunt Berdychowski przedstawił Uczestnikom Projektów kulisy powstania pomysłu organizacji Forum Ekonomicznego. Opowiedział również o zasadach organizacji takiego przedsięwzięcia. Radny Województwa Małopolskiego zapoznał młodzież ze swoją drugą inicjatywą - Festiwalem Biegów w Krynicy-Zdroju wzorowanym na maratonie biegowym, który odbywa się m. in. w Nowym Jorku i Bostonie.

Zebrana młodzież zadała wiele pytań dotyczących różnych dziedzin życia. Zygmunt Berdychowski odpowiadał na pytania związane z przedsiębiorczością, sportem, rodziną oraz działalnością opozycyjną. Uczestnicy spotkania byli w szczególności zainteresowani kwestiami związanymi z wyprawą na Mont Everest. Na zakończenie spotkania Przedsiębiorca zaapelował do młodzieży by nigdy się nie poddawali i nie rezygnowali ze swoich planów, bo stanowczość i determinacja jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu!

Projekty „Twoja aktywność szansą na sukces ” oraz Młodzieżowa Akademia Przedsiębiorczości – Program Rewitalizacji Społecznej pn. „Integruj-My-Się! Sądecki start w nowe możliwości” są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedsięwzięcia zrodziły się w działającej od 2008 roku Akademii Projektów uruchomionej przez Martę Mordarską Pełnomocnika Prezydenta ds. Społecznych. Projekt realizowany jest przez Miasto Nowy Sącz – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w partnerstwie Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „BETLEJEM” w Nowym Sączu


Lekcja przedsiębiorczości w całkiem innym wydaniu

 

Dzień 17 czerwca br. na pewno na długo zapadnie w pamięci Uczestników Programu Rewitalizacji Społecznej pn. „Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwości” – Młodzieżowa Akademia Przedsiębiorczości. Młodzież miała niepowtarzalną okazję uczestnictwa w szkoleniu w znanej i cenionej na całym świecie, nowosądeckiej firmie – FAKRO sp. z o.o., gdzie przyszli przedsiębiorcy mogli zapoznać się z historią firmy, ofertą produktową oraz z licznymi działaniach w jakie Pan Prezes wraz w pracownikami są zaangażowani.

Niewątpliwie bardzo interesującą częścią wizyty studyjnej była szansa poznania procesu produkcji okien dachowych poprzez zwiedzenie m.in. działu Badań i Rozwoju, w którym przedstawiciel firmy zaprezentował różne sposoby testowania oraz badania czy oferowane produkty są wytwarzane właściwie, bez wad i czy spełniają odpowiednie warunki do odsprzedaży klientom.

Uczestnicy spotkania również z ciekawością przyglądali się ofertom oraz innowacyjnym rozwiązaniom produkcji okien podczas zwiedzania Sali ekspozycyjnej. Oprowadzający przedstawiał liczne propozycję dla wymagających klientów indywidualnych. Duże zainteresowanie wśród Uczestników wzbudziło zwiedzanie zakładu firmy FAKRO, gdzie zobaczyli i uzyskali informację jak wygląda proces tworzenia okna, skąd jednostka pozyskuje drewno, jak jest tworzone i hartowane szkło, gdzie eksportowane są produkty, a także jak na przestrzeni ostatnich lat firma się rozwijała i wciąż się rozwija.

Ostatnią częścią wizyty studyjnej było spotkanie z Panią Bożeną Damasiewicz – Dyrektor Fundacji Pomyśl o przyszłości, która zachęcała Uczestników do rozważań podczas dyskusji nt. „Dlaczego w Polsce zarabiamy 4 razy mniej niż w krajach UE?”. Podczas wymiany poglądów Młodzież udzielała odpowiedzi dlaczego warto kupować polskie produkty i rozwijać polski kapitał.

Na zakończenie Młodzież serdecznie podziękowała przedstawicielom jednostki za możliwość udziału w interesującym spotkaniu.


Nowy miesiąc, nowe wyzwania!!

 

Pomimo pięknej pogody, końcówki roku szkolnego, zaliczeń i licznych dodatkowych zajęć Uczestnicy Młodzieżowej Akademii Przedsiębiorczości aktywnie uczestniczą w kolejnych wyzwaniach stawianych im przez Biuro Projektu Programu Rewitalizacji Społecznej „Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwości”. Doradztwo zawodowe to następna forma wsparcia przygotowana przez Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu.

Zarówno warsztaty, jak i indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym przygotują Młodzież do podjęcia świadomej decyzji związanej z wyborem zawodu i ich pracy marzeń, poznają swoje predyspozycje zawodowe a co za tym idzie – mocne i słabe strony osobowości/charakteru. Ponadto uzyskają wiedzę nt. lokalnego rynku pracy, możliwości rozwoju zawodowego i nie tylko!

A już niedługo relacja z bardzo interesującego spotkania.... Serdecznie zapraszamy do śledzenia informacji !


Przedsiębiorczość w praktyce – wizyta młodzieży w Wydziale ds. Przedsiębiorczości!

 

W dniu 12 maja 2014 roku młodzież biorąca udział w Młodzieżowej Akademii Przedsiębiorczości - Programie Rewitalizacji Społecznej pn. „Integruj-My-Się! Sądecki start w nowe możliwości” wzięła udział w wizycie studyjnej w Wydziale ds. Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza. Uczestników z zasadami obowiązującym w trakcie rejestracji przedsiębiorstwa zapoznała pani Alina Marek – trener przedsiębiorczości i doświadczony pracownik administracji samorządowej. W trakcie zajęć przyszli przedsiębiorcy mieli okazję zapoznać się m.in. ze strukturą Biura Obsługi Przedsiębiorcy, Referatu Pomocy Publicznej oraz Stanowiska Obsługi Inwestor, procedurami związanymi z obsługą CEIDG, a w szczególności z zasadami zakładania firmy prowadzonej przez osobę fizyczną.

Uczestnicy mieli okazję wykorzystać zdobytą podczas Lekcji Przedsiębiorczości wiedzę w praktyce, wcielając się z jednej strony w pracownika administracji samorządowej, z drugiej w przedsiębiorcę chcącego zarejestrować własną firmę. Na zakończenie warsztatów słuchacze otrzymali przewodnik pt. „Moja Firma w Nowym Sączu”, który zawiera najważniejsze informacje dotyczące zakładania własnej firmy.

Program Rewitalizacji Społecznej powstał w działającej od 2008 roku Akademii Projektów zainicjowanej i uruchomionej przez Martę Mordarska – Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Społecznych oraz Radną Województwa Małopolskiego.

Program współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 


WIZYTA STUDYJNA W MIĘDZYNARODOWYM PORCIE LOTNICZYM IM. JANA PAWŁA II KRAKÓW - BALICE OCZAMI UCZESTNIKÓW:

 

Monika Kruczek:

Uczestnictwo w wizycie studyjnej w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków - Balice było dla mnie  źródłem wiedzy, inspiracji, a także motywacji do realizacji własnych celów i marzeń.  Spotkanie z prezesem zarządu spółki dr Janem Pamułą oraz członkiem zarządu Łukaszem Strutyńskim to niezwykła przygoda - dzień, który zapamiętam na całe życie. Dr Jan Pamuła jest dla mnie autorytetem, ponieważ potrafi wyznaczać innym drogę życiową. Posiada on ogromną wiedzę i doświadczenie, które może pomóc innym uwierzyć w siebie i osiągnąć sukces.  Rady i wskazówki będę wykorzystywać w moich przyszłych planach - założeniu własnej firmy.

 

Iwona Kruczek:

Dnia 29.05 uczestniczyłam w niepowtarzalnej lekcji przedsiębiorczości, która odbyła się w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II w Krakowie - Balice. Na miejscu czekał na nas Pan prezes spółki dr Jan Pamuła oraz członek  zarządu  Pan Łukasz Strutyński. Przedstawili nam spółkę, omówili jak w najbliższym czasie rozwinie się lotnisko. Najciekawszą częścią rozmowy było omówienie tematu: jak efektywnie zarządzać firmą. Można było uzyskać wiele wskazówek, które z pewnością będą potrzebne w prowadzeniu własnej firmy w przyszłości. Po zakończeniu spotkania, mogliśmy zobaczyć jak funkcjonuje lotnisko od wewnątrz. Ten dzień pozostanie na długo w mojej pamięci.

Dominika Gawlas:
29 kwietnia bieżącego roku jako uczestnicy projektu " Integruj-My-sie ! Sądecki start w nowe możliwości", mieliśmy ogromną okazję uczestniczyć w wizycie studyjnej. Była to wizyta w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. św. Jana Pawła II-Balice Sp. z o.o. W czasie jej trwania mieliśmy okazję poznać strukturę oraz organizację lotniska, a także możliwość zapoznania się z innymi kwestiami związanymi z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Niepowtarzalnym wydarzeniem było spotkanie z dr Janem Pamułą- Prezesem Zarządu a także Członkiem Zarządu Panem Łukaszem Strutyńskim. Dowiedzieliśmy się jak wygląda sytuacja finansowa tego portu, jak i innych znajdujących się w Polsce. Poznaliśmy rodzaje linii lotniczych. Była to dla nas niepowtarzalna okazja i zaszczyt uczestniczyć w tej wizycie studyjnej. Na zakończenie otrzymaliśmy upominki upamiętniające 50 lat istnienia lotniska w Balicach.

Karolina Rak:

Była to moja pierwsza wizyta na lotnisku, więc z ciekawością obserwowałam zabieganych ludzi śpieszących się na samolot oraz elegancko ubranych pracowników. Prezentacja Międzynarodowego Portu Lotniczego była bardzo ciekawa i wciągająca. Dowiedziałam się wiele nowych rzeczy zarówno o działaniu lotniska od tzw. "kuchni" jak i o marketingu i zarządzaniu firmą bądź instytucją. Na własne oczy mogliśmy zobaczyć pracę personelu oraz dowiedzieć się, do jakich procedur należy się dostosować, aby bezproblemowo podróżować samolotem. Bardzo podobał mi się również taras widokowy, z którego mogliśmy obserwować startujące samoloty. O godzinie 16 bezpiecznie dotarłam do domu, z głową pełną nowej wiedzy i doświadczeń. Uważam, że takie wyjazdy są bardzo przydatne i chętnie wzięłabym udział w podobnych spotkaniach.

 

Dariusz Kozodaj:
Nigdy nie leciałem samolotem, moja styczność z lotniskiem do tej pory kończyła się na odwiedzinach w głównym holu, gdzie ludzie czekają na przylatujących. Pan Prezes – dr Jan Pamuła był dla nas otwarty i sympatyczny, chętnie poświęcił swój czas przekazując nam szeroką wiedzę na temat lotniska oraz udzielił nam małej lekcji przedsiębiorczości. Jestem bardzo zadowolony z wycieczki na lotnisko. Miałem szansę, aby dowiedzieć się dużo ciekawych informacji na temat tego miejsca jak i innych lotnisk, poznać Pana Prezesa i resztę pracowników. Było to pozytywne i zapewne niepowtarzalne przeżycie... Więc chciałbym za to bardzo podziękować. 

 

Joanna Czop:
Wizyta studyjna w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II w Krakowie na Balicach zrobiła na mnie ogromne wrażenie już na samym początku, kiedy wraz z grupą mieliśmy spotkanie z Prezesem dr Janem Pamułą i Członkiem Zarządu Łukaszem Strutyńskim. Pan Jan Pamuła opowiadał nam o swoich sukcesach a zarazem o ciężkiej pracy, którą włożył już na początku swojego pobytu  na lotnisku. Pokazał również, że tylko dzięki ciężkiej pracy można coś osiągnąć. Przykuł moją uwagę swoim poczuciem humoru jak i  również wyrazistością postanowienia, entuzjazmem, rozsądnym zastosowaniem wiedzy i gotowością do wkładania dodatkowego wysiłku. Wizyta na lotnisku była jak spełnienie jednego z moich marzeń, dlatego że od dawna chciałam dowiedzieć się jak to wszystko funkcjonuje i  przede wszystkim zobaczyć to z bliska ze względu na to, że od 2 lat wiążę swoją przyszłość z zawodem stewardessy. Dowiedziałam się wielu ciekawostek i wielu rzeczy, których nie znalazłabym w internecie, więc to wydarzenie było jednym z ważnych  w moim życiu i na pewno zapamiętam to na długo.


Najważniejsza lekcja przedsiębiorczości – wizyta studyjna w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków - Balice

 

Dzień 29 kwietnia br. będzie jednym z najważniejszych wspomnień Uczestników Programu Rewitalizacji Społecznej pn. „Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwości” – Młodzieżowa Akademia Przedsiębiorczości. W tym dniu z inicjatywy Marty Mordarskiej Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Społecznych, Radnej Województwa Małopolskiego młodzież brała udział w niepowtarzalnej lekcji przedsiębiorczości, jaką była wizyta studyjna u przedsiębiorcy – Pana dr Jana Pamuły Prezesa Zarządu najlepiej rozwijającego się w ostatnich latach przedsiębiorstwa - Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o.

 

Prezes dr Jan Pamuła oraz Członek Zarządu Łukasz Strutyński serdecznie powitali Uczestników Programu. Należy nadmienić, iż spotkanie Młodzieży z Prezesem Portu było niezwykłym wyróżnieniem ze względu na intensywny harmonogram pracy dr Pamuły. Prezes poświęcił młodzieży ponad godzinę cennego czasu przedstawiając swoją wiedzę ekonomiczną i menagerską. Przedsiębiorcy z wielkim zaangażowaniem opowiadali również o inwestycjach oraz o rozwoju Międzynarodowego Lotniska, relacjonowali zmiany zachodzące na przestrzeni ostatnich lat oraz wzbudzali zainteresowanie wśród Młodzieży porównując dotychczasowe osiągnięcia z innymi polskimi lotniskami. Zaznaczali, że mając chęci, odpowiednią wiedzę oraz zaangażowanie w rozwój firmy można osiągnąć bardzo wiele.

 

Po spotkaniu z przedsiębiorcami Młodzież została skierowana do Terminalu T1, gdzie przedstawicielka lotniska przedstawiła ciekawostki związane z codziennością lotniska m.in. co się dzieję z zagubionym bagażem, kim jest marszałek, jak wygląda tankowanie samolotu, czy zwierzęta mogą podróżować
z właścicielami oraz wiele innych. Następnie grupa została oprowadzona po lotnisku. Na zakończenie wizyty studyjnej Młodzież została zaproszona na taras widokowy lotniska.

 

Organizacja wizyty studyjnej pozwoliła Przedsiębiorcom podzielić się z młodzieżą swoim doświadczeniem i wiedzą w zakresie prowadzania działalności gospodarczej, odnoszenia sukcesów, wdrażania i wykorzystania innowacyjnych rozwiązań oraz stanowiła niepowtarzalną okazję do zapoznania się z kulisami pracy lotniska.

 

Wizyta studyjna była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 


Za nami pierwsze godziny warsztatu w ramach Młodzieżowej Akademii Przedsiębiorczości - Programu Rewitalizacji Społecznej pn. ”Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwości”. Trening kompetencji i umiejętności społecznych, rozpoczynający ścieżkę wsparcia, prowadzony jest przez psychologa Pana Piotra Pietruszę.

Podczas pierwszych wspólnych zajęć Młodzież miała okazję poznać się nawzajem, wykonując liczne ćwiczenia i wyznaczone zadania, a także utworzyć wewnętrzny regulamin funkcjonowania grupy. Uczestnicy zaczęli się integrować i zawierać pierwsze przyjaźnie. Jak przyznali, zajęcia były interesujące i z pewnością przyjdą na kolejne, na które Biuro Projektu serdecznie zaprasza!!!

 

Program Rewitalizacji Społecznej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Uwaga!! Wystartowaliśmy!!

Zakończyła się rekrutacja do nowego, niepowtarzalnego Programu Rewitalizacji Społecznej
pn. „Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwości” – Młodzieżowa Akademia Przedsiębiorczości, realizowanego przez Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu. Zadaniem projektu jest wzbudzanie aktywności oraz nabycie zdolności przedsiębiorczych wśród młodych i ambitnych Nowosądeczan.

W dniu 27.03 br. zostało zorganizowane spotkanie organizacyjne dla Uczestników Projektu, w którym uczestniczyła Pani Marta Mordarska – Pełnomocnik Prezydenta ds. Społecznych, Radna Województwa Małopolskiego. Pani Pełnomocnik serdecznie pogratulowała Uczestnikom zakwalifikowania się do Programu Rewitalizacji Społecznej oraz życzyła wielu sukcesów zawodowych i osobistych w Projekcie oraz w dalszym życiu. Podczas spotkania przedstawiono cele projektu, zasady uczestnictwa oraz formy wsparcia, a także zostały przedstawione obowiązki Uczestników podczas realizacji projektu „Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwości”. W ramach projektu nowosądecka Młodzież będzie miała możliwość skorzystania z różnych interesujących warsztatów oraz konsultacji, zarówno grupowych jak i indywidualnych. Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu zapewni m.in. następujące zajęcia:

  • Doradztwo zawodowe, gdzie Młodzież pozna zasady poruszania się na lokalnym rynku pracy, nauczy się pisania CV oraz listu motywacyjnego, dowie się jak kształtować dalszą ścieżkę kształcenia,
  • Lekcja przedsiębiorczości, która pozwoli Młodzieży nabyć umiejętności samodzielnego wykonania czynności pozwalających na uruchomienie własnej działalności gospodarczej,
  • Warsztaty ABC tworzenia projektów, z pomocą których Uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie napisać wniosek o dofinansowanie oraz jak i gdzie znaleźć środki finansowe,
  • Trening kompetencji i umiejętności społecznych, mający na celu poznanie swoich wad i zalet, nabycie umiejętności tworzenia postawy lidera czy też rozwijania zdolności twórczego myślenia.

Biuro Projektu pragnie również podziękować wszystkim osobom, które wzięły udział w rekrutacji do Programu Rewitalizacji Społecznej. Niestety w związku z ograniczoną liczbą miejsc nie wszystkim zrekrutowanym  udało się zakwalifikować do grupy ostatecznej. Jednocześnie wierzymy, że nie zniechęci Was to do dalszego rozwoju i dążenia do wyznaczonego celu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


NOWY PROJEKT – NOWE MOŻLIWOŚCI DLA MŁODZIEŻY

 

Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu realizują nowy projekt – Program Rewitalizacji Społecznej pn. „Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwości” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W ramach Programu Stowarzyszenie uruchamia Młodzieżową Akademię Przedsiębiorczości.
W związku z zaplanowaną realizacją zadań w dniu 27 lutego 2014 r. w sali reprezentacyjnej Sądeckiego Ratusza odbyła się konferencja informacyjno-promocyjna, podczas której poruszone zostały kwestie związane z naborem do nowego projektu oraz z działaniami Miasta Nowego Sącza na rzecz młodzieży.

 

Zaproszonych gości przywitała Marta Mordarska – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecznych, Radna Województwa Małopolskiego, inicjatorka Akademii Projektów działającej od 2008 roku w Nowym Sączu oraz Paweł Dziedzic – Prezes Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu. Podczas spotkania Stowarzyszenie miało przyjemność gościć Panią Irenę Kruczek – Dyrektor ds. Jakości w Stowarzyszeniu SIEMACHA w Krakowie, która przedstawiła działania koncentrujące się na rozwoju młodzieży w placówkach tworzonych w galeriach handlowych.

 

Ponadto Uczestnicy konferencji zostali zapoznani z nowymi planowanymi działaniami w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej. Młodzieżowa Akademia Przedsiębiorczości - Program Rewitalizacji Społecznej „Integruj – My – się! Sądecki Start w nowe możliwości” to projekt, który poprzez edukację młodego pokolenia Sądeczan pobudza do współkreowania otaczającej rzeczywistości lokalnej, budowania wspólnoty otwartej, uczącej się, która dzięki proponowanym zajęciom może czerpać z doświadczenia innych osób, traktując je jako inspirację do dalszych działań w sferze społecznej i zawodowej. Projekt pragnie zachęcić młodych ludzi do aktywności społecznej i obywatelskiej, podejmowania nowych wyzwań, rozwijania swoich pasji, a także do przełamania życiowej bierności. Młodzi ludzie w wieku od 15 do 25 roku życia, mieszkający na terenie Nowego Sącza, a w szczególności Osiedla Stare Miasto będą mogli zyskać nowe, cenne doświadczenie, a także spędzić czas wśród innych równie wyjątkowych i kreatywnych osób. W projekcie tym przewidziano między innymi: zajęcia z biznesowego języka angielskiego, spotkania ze znanymi przedsiębiorcami, wyjazd edukacyjno – szkoleniowy oraz płatne staże zawodowe. Dla osób biorących udział w zajęciach przewiduje się ponadto atrakcyjne materiały dydaktyczno-pomocnicze oraz poczęstunek podczas zajęć.

 

Nabór Młodzieży do Projektu odbywa się codziennie od 27 lutego do 17 marca br. (w dni robocze) w godzinach od 15.30 – 18.00 przy ul. Jagiellońskiej 14 (II piętro, pok. nr 3).

 

Organizatorzy zapewniają ponadto możliwość umówienia indywidualnego spotkania.

Całkowite koszty udziału w projekcie są pokrywane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


LIDERZY – ROZWÓJ – WIEDZA – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ- RÓWIEŚNICY – KARIERA-MULTIMEDIA

 

UWAGA!!!! REKRUTACJA!!!!

 

Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego BETLEJEM w Nowym Sączu zaprasza młodzież
w wieku 15-25 lat zamieszkującą Miasto Nowy Sącz do udziału w Młodzieżowej Akademii Przedsiębiorczości – Programie Rewitalizacji Społecznej pn.: „Integruj-My-się! Sądecki start
w nowe możliwości”!

 

W ramach Programu przewiduje się między innymi: spotkania z przedsiębiorcami, wizyty studyjne, organizację płatnych staży zawodowych, lekcje biznesowego języka angielskiego, wyjazd wakacyjny
i wiele innych atrakcji!

 

Nabór młodzieży do projektu odbywać się będzie codziennie w dniach 27 lutego do 17 marca br. (w dni robocze) w godzinach 15.30 – 18.00 przy ul. Jagiellońskiej 14 (II piętro, pok. nr 3).

 

Organizatorzy zapewniają ponadto możliwość umówienia indywidualnego spotkania.

 

Całkowite koszty udziału w projekcie są pokrywane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

!!! SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

 

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze projektu przy ul. Jagiellońskiej 14 (II piętro,
pok. 3), za pośrednictwem poczty e-mail: integrujmysie.betlejem@poczta.fm, na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.stowarzyszeniebetlejem.pl oraz pod numerami tel.
732889042, 732889040

 

LIDERZY – ROZWÓJ – WIEDZA – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ- RÓWIEŚNICY – KARIERA-MULTIMEDIA

 

 

 

 


 

ZAPRASZENIE NA KONFERENCJĘ INFORMACYJNO – PROMOCYJNĄ

 

Dnia 27 lutego br. (czwartek) o godz. 10.00 w sali reprezentacyjnej sądeckiego Ratusza odbędzie się konferencja informacyjno - promocyjna w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej pn.: „Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwości” organizowana przez Partnera projektu - Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu.

 

Uczestnikom konferencji przedstawione zostaną podstawowe wiadomości związane z planowanymi działaniami oraz rozpoczynającą się rekrutacją młodzieży do Młodzieżowej Akademii Przedsiębiorczości - Programu Rewitalizacji Społecznej pn.: „Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwości”. Dodatkowo prezentacji działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej dokona Anna Migacz Kierownik projektu w części Lidera.

 

Ponadto podczas spotkania przedstawione zostaną dobre praktyki w zakresie wsparcia młodzieży w jej rozwoju zawodowym i społecznym, w tym w sposób szczególny projekty realizowane przez Miasto Nowy Sącz. Gościem specjalnym Konferencji będzie Pani Irena Kruczek – Wiceprzewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia SIEMACHA w Krakowie, która przedstawi działania Stowarzyszenia w zakresie tworzenia placówek dla dzieci i młodzieży przy galeriach handlowych.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkie zainteresowane osoby! Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerami telefonów 732 889 042, 732 889 040 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej - adres e-mail integrujmysie.betlejem@poczta.fm.

 

Program Rewitalizacji Społecznej realizowany jest w ramach projektu systemowego pn. „Rewitalizacja społeczna” Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Człowiek – najlepsza inwestycja

 


 

Integruj-My-się! – Nowy Sacz realizuje nowy projekt

 

Miasto Nowy Sącz zostało wybrane przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie do realizacji Programu Rewitalizacji Społecznej pn.: „Integruj-My-Się! Sądecki start w nowe Możliwości”. Celem głównym Programu jest poprawa jakości i umiejętności samodzielnego funkcjonowania w rodzinie i środowisku lokalnym mieszkańców obszaru Starego Miasta oraz wzmocnienie spójności społecznej mieszkańców.

 

„Integruj-My-Się! Sądecki start w nowe Możliwości” realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w partnerstwie Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu. Jest to kolejne przedsięwzięcie, które zrodziło się w działającej od 2008 roku Akademii Projektów uruchomionej przez Martę Mordarską Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Społecznych.

 

W części Partnera projekt obejmie swoim wsparciem 20 osobową grupę młodych ludzi w wieku 15 – 25 lat zamieszkujących teren Osiedla Stare Miasto. W ramach Programu zaplanowano realizację działań ściśle ukierunkowanych na rozwój kompetencji zawodowych oraz promowanie i inicjowanie postaw przedsiębiorczych. W tym celu przewidziano m.in. specjalistyczne, grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe, trening kompetencji i umiejętności społecznych, warsztaty dotyczące praktycznej strony zakładania działalności gospodarczej, wizyty studyjne w dobrze prosperujących przedsiębiorstwach, kurs języka angielskiego biznesowego. Udział w projekcie umożliwi młodzieży rozwijanie i wzmacnianie kompetencji zawodowych i społecznych, poznanie specyfiki lokalnego rynku pracy, nabycie nowych umiejętności, odkrywanie talentów i pasji oraz poznanie ciekawych ludzi. Projekt ma być kompendium przyszłości dla młodych, kreatywnych, obdarzonych zmysłem przedsiębiorcy Sądeczan. Uczestnicy po zakończeniu warsztatów otrzymają certyfikat uczestnictwa w projekcie, zwiększający szanse na powodzenie na lokalnym rynku pracy.

 

W ramach działań Lidera projektu utworzone zostanie natomiast mieszkanie chronione dla najbardziej potrzebujących osób/rodzin. Prowadzone będą również działania aktywizujące, wspierające i integrujące lokalną społeczność. W tym celu zaplanowano zorganizowanie Forum mieszkańców, w celu uzyskania informacji o nurtujących ich problemach związanych z zamieszkiwaniem na tym terenie,  które staną się tematem cyklu wykładów i spotkań na temat sposobu ich rozwiązania. Na bazie obiektów wyremontowanych w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Starego Miasta” przeprowadzana będzie aktywizacja kulturalna i sportowa. Dla mieszkańców Miasta Nowego Sącza zorganizowane zostaną ponadto konkurs plastyczny oraz cykle spotkań m.in. "Muzyczna Starówka", "Roztańczone Stare Miasto".

 

Całkowita wartość zadania wynosi 1 146 100zł.

******
Projekt „Integruj-My-Się! Sądecki start w nowe Możliwości” realizowany jest w ramach projektu systemowego „Rewitalizacja Społeczna”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu 1 – Zatrudnienie i integracja, Działania 1.2 – Systemowe wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej.