Profilaktyczny Rajd Rowerowy - szukając alternatyw !

                            

Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego BETLEJEM w Nowym Sączu serdecznie zaprasza środowiska rodzinne subregionu sądeckiego do wzięcia udziału w rajdzie rowerowym połączonym z realizacją warsztatów profilaktycznych.

 

Głównym celem inicjatywy jest nabycie wiedzy nt. zdrowego stylu życia, jako alternatywy dla zachowań ryzykownych poprzez działania edukacyjno-profilaktyczne.

 

Problem uzależnień wśród dzieci i młodzieży jest powszechnie znany w obecnych czasach. Uzależnienia są jednym z największych zagrożeń współczesności. Przyczyn można szukać, między innymi w gwałtownych przemianach jakie zaszły w ostatnich latach. Wzrost bezrobocia, zmiany kulturowe, a także wciąż przyspieszający postęp technologiczny doprowadziły do wzrostu zainteresowania zachowaniami ryzykownymi, które często stają się kuszącą ucieczką od problemów dnia codziennego. Młodzi ludzie, szczególnie u progu dorastania są podatni na różne „nowinki” – często szkodliwe dla ich zdrowia. Na przykład zaczynają eksperymentować z używkami, czy też dają się pochłonąć przez świat interaktywny zatracając niejednokrotnie kontakt z rzeczywistością, gdyż uzależnienie niejedno ma imię.

 

Dlatego niezwykle ważne jest poszukiwanie różnorodnych alternatyw dla zagospodarowania czasu wolnego i stworzenia okazji właściwego ukierunkowania zainteresowań młodego człowieka. Odpowiednim przewodnikiem na tej drodze powinien być świadomy opiekun i rodzic.

 

Projekt adresowany jest do osób z terenu Subregionu Sądeckiego (tj. cztery powiaty- Nowy Sącz, nowosądecki, gorlicki, limanowski) przede wszystkim do rodzin  zagrożonych wykluczeniem społecznym i problematyką uzależnień, w tym będących częścią szeroko pojętego środowiska rodzin zastępczych.

 

Grupa uczestników będzie się składała z 25 wychowanków/dzieci/młodzieży oraz 8 opiekunów/rodziców.

 

Profilaktyczny Rajd Rowerowy połączony z realizacją działań profilaktycznych planowany jest  w okresie IX/X 2015 r.

 

W związku z ograniczoną liczbą miejsc zapraszamy do zgłaszania swojego udziału za pośrednictwem formularza aplikacyjnego dostępnego po kontakcie z organizatorem. Wymagany dokument zostanie przekierowany na Państwa skrzynkę elektroniczną. Wypełnione zgłoszenia należy odesłać zwrotnie na podany adres e-mail. Rekrutacja odbywać się będzie w terminie                    28 sierpnia – 11 września 2015 r. Wszelkie informacje udzielane są pod numerami telefonów: 883 281 001 lub 506 148 221 oraz pod adresem: betlejem@op.pl.

 

 

 

O zakwalifikowaniu się do Profilaktycznego Rajdu Rowerowego będą decydowały kryteria formalne ( zamieszkiwanie na terenie jednego z czterech powiatów Subregionu Sądeckiego, fakt bycia częścią szeroko pojętego środowiska rodzin zastępczych) a następnie kolejność zgłoszeń.

 

W ofercie projektu organizatorzy przewidują m.in.:

 

  1. spotkanie warsztatowe połączone z kwestiami organizacyjnymi;
  2. realizację Profilaktycznego Rajdu Rowerowego połączonego z warsztatami edukacyjno-profilaktycznymi;
  3. praca indywidualna rodzin – konkurs na plakat/komiks/ inny wytwór o tematyce profilaktyki uzależnień (przewidziano atrakcyjne nagrody!);
  4. spotkanie podsumowująco –ewaluacyjne połączone z wręczeniem certyfikatów udziału w rajdzie;

 

Działania te z kolei mają przyczynić się do:

  • propagowania aktywności i rekreacji jako atrakcyjnego sposobu spędzania czasu wolnego (wolnego od używek i uzależnień)
  • przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym/uzależnieniom poprzez udział w warsztatach tematycznych
  • wsparcie rodziców w profilaktyce zachowań ryzykownych swoich podopiecznych
  • integracja rodzin, wzmacnianie więzi rodzic-dziecko
  • promowanie zasad zdrowego trybu życia

 

Planowana trasa wyprawy:              

 

I dzień:

Nowy Sącz - Szczawnica – Czerwony Klasztor

(zakwaterowanie w wybranym pensjonacie na terenie Szczawnicy)

II dzień:

Szczawnica – Biała Woda - Piwniczna – Rytro – Nowy Sącz                     

 

Serdecznie zapraszamy !!!

 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego