O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” powstało w 2000r. mieści się w Nowym Sączu, natomiast zasięg jego działania może obejmować cały kraj.  Stowarzyszenie zrzesza rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe  i spokrewnione, rodzinne domy dziecka oraz organizatorów, realizatorów i sympatyków rodzicielstwa zastępczego.

 Głównymi  celami Stowarzyszenia  są :  tworzenie i propagowanie prorodzinnych form  opieki zastępczej jako alternatywy wobec opieki instytucjonalnej,  pomoc matkom w trudnej sytuacji życiowej,  oczekującym narodzenia dziecka, udzielanie wsparcia istniejącym rodzinom zastępczym poprzez realizowanie różnych projektów służących integracji, rekreacji i edukacji.

 

  W ciągu kilkunastu lat działania Stowarzyszenie organizowało  pomoc dla rodzin zastępczych  oraz matek w kryzysie w różnych formach takich jak:  prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, szkoleń związanych z wypaleniem zawodowym rodziców zastępczych oraz reintegracją dziecka z rodziną naturalną. Celem „Szkoły dla rodziców i wychowawców oraz „Dialogu małżeński ego” było  podniesienie umiejętności wychowawczych.  Stowarzyszenie tworzy lub pomaga realizować konferencje związane z opieką i wychowaniem  takie jak „Akademia wspierania rodziny” a w tym roku pokusiło się nawet o pomoc w realizacji międzynarodowego seminarium   naukowego „Idee – Człowiek - Filozofia”.                                                                                                                       Elementem  szerzenia rodzicielstwa zastępczego i pozyskiwania środków do realizacji projektów jest między  innymi organizacja Balu Charytatywnego pod  honorowym patronatem prezydenta miasta Nowego Sącza. 

Dzięki działalności Stowarzyszenia  i  pozyskanym środkom,  rodziny zastępcze i Rodzinne Domy Dziecka skorzystały w 2011r. z częściowego pokrycia kosztów pielgrzymki do Włoch a w 2012r. dofinansowano  rodzinom tygodniowy pobyt nad morzem.

Stowarzyszenie realizuje różne projekty mające na celu wzmacnianie istniejących zastępczych środowisk  rodzinnych oraz pozyskiwanie nowych.

Kampania „Dar rodziny” w 2012r. już drugi raz finansowana przez Urząd Miasta Nowego Sącza przeprowadzana wspólnie z Ośrodkiem Wsparcia i Terapii Rodzin próbuje informować o potrzebach rodzicielstwa zastępczego i pozyskać nowych kandydatów do pełnienia tej funkcji .

 Dzięki naszej działalności opiekunowie i dzieci z rodzin zastępczych oraz  matki oczekujące na urodzenie dziecka mogą uzyskać dodatkową pomoc i wsparcie. Jednym z najważniejszych realizowanych przez Stowarzyszenie dzieł jest Dom Obrony Życia.