Kontakt

SIEDZIBA STOWARZYSZENIA

 ul. Zyndrama 17, 33-300 Nowy Sącz

TELEFON: 18-262-20-75

TELEFON PREZESA ZARZĄDU PANA  PAWŁA DZIEDZICA: +48 506 148 221

NR KRS:  0000110630

DATA REJESTRACJI  W KRS:  06.05.2002r

REGON: 492013955

NIP: 734-278-57-00