ABC MŁODEGO OBYWATELA - NOWY PROJEKT DLA MŁODZIEŻY!

Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu
w partnerstwie z Urzędem Miasta Nowego Sącza przystępuje do realizacji projektu ABC Młodego Obywatela dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Projekt skierowany jest do 36-osobowej grupy młodzieży zamieszkującej Miasto Nowy Sącz, uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych, która zainteresowana jest rozwojem własnej aktywności obywatelskiej i społecznej. Inicjatywa realizowana będzie do listopada br.

 

W ramach projektu zapewnimy Młodzieży wiele atrakcyjnych zajęć
i aktywności, takich jak:

 

  • Warsztaty informatyczne, dziennikarskie, językowe, ogólnorozwojowe
  • Trening interpersonalny
  • Zajęcia historyczne „Kamienice z historią”, poszerzające wiedzę o dziejach sądeckich kamienic
  • Wizyty studyjne w mediach
  • Zajęcia wyjazdowe
  • Udział w debacie patriotycznej
  • Udział w Forum Młodych Liderów-prestiżowym wydarzeniu zrzeszającym młodzież z całej Europy.

 

Wartość projektu wynosi 44550,00 zł.

 

Koszty udziału w projekcie dofinansowane są z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 


 

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

 

Zaczęliśmy! Ruszył projekt ABC Młodego Obywatela

 

Młodzież uczestnicząca w projekcie ABC Młodego Obywatela rozpoczęła swoją pracę.

17 sierpnia br. odbyły się pierwsze zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz pobudzania kreatywności. Sceneria zajęć była wyjątkowo przyjazna, bowiem młodzież spotkała się na terenie Rodzinnego Domu Dziecka nr 2 w Nowym Sączu. Oprócz zajęć merytorycznych oraz ćwiczeń pozwalających poznać się nawzajem i pobudzić kreatywność, znalazł się czas na grilla i słodki poczęstunek.

Już kolejnego dnia przed młodzieżą postawiliśmy kolejne wyzwania!

18 sierpnia odbył się pierwszy warsztat „Kamienice z historią”, którego celem było zapoznanie Uczestników Projektu z legendami oraz historią sądeckich kamieniczek mieszczących się na starówce Nowego Sącza. Zdobycie tak cennej wiedzy pozwoli młodzieży wcielić się w rolę przewodników po sądeckim rynku dla swoich rówieśników z innych krajów. Wszystko to w ramach Forum Młodych Liderów.

Równolegle rozpoczęły się zajęcia z zakresu języka angielskiego. Ich celem jest przygotowanie młodzieży do anglojęzycznego oprowadzania swoich rówieśników po Nowym Sączu. Intensywne ćwiczenia językowe połączone zostaną ze spacerem sądeckimi uliczkami, śladem zabytkowych kamienic.

A już niebawem młodzież uczestnicząca w projekcie weźmie udział w Forum Młodych Liderów – największym międzynarodowym spotkaniu liderów młodego pokolenia. Będzie to sposobność do zawierania międzynarodowych biznesowych kontaktów, dzielenia się wiedzą oraz doświadczeniem.